KGC là một công ty nhân sâm ở Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Hồng Sâm KGC  Cheong Kwan Jang còn được giới sành dùng sâm tại thị trường Việt Nam biết đến với tên gọi Sâm Chính Phủ.