Những chiếc mũ có thể được nhuộm bởi bất kì màu nào trong 80.000 màu kết hợp, nhưng những viên thuốc lại chỉ được bọc bằng một số màu nhất định. Vậy sự khác biệt màu sắc của những viên thuốc nói lên điều gì?